Úprava Provozního řádu

Od 29.5. jsme aktualizovali Provozní řád. Byly doplněné informace související s otevřením centra po Nouzovém stavu.

Dále vznikl Kodex Instruktora a Kodex zákazníka, aby jsme lépe vystihli „Kdo jsme„, „Kam směřujeme“ a jaká máme morální pravidla pro fungování Provozovny.

Tato pravidla platí jak z pohledu zaměstnanců (Instruktorů) ale i z pohledu Vás, zákazníků.

Děkujeme za vzájemné respektování a dodržování. Věříme, že to přinese zkvalitnění služeb, které Vám nabízíme.