Kodex Instruktora

Instruktor Vám jde příkladem – chováním a aktivním přístupem ke zdravému životnímu stylu.

Je upravený a vždy v čistém oblečení.

Nenavštěvuje provozovnu a nevede lekci, pokud cítí počínající nachlazení/nemoc, je nemocný nebo má zvýšenou teplotu.

Instruktor je ohleduplný a naslouchá Vašim potřebám.

Instruktor je připravený s Vámi konzultovat cestu, jak dosáhnout Vašeho vysněného záměru. U Vás, kteří navštěvujete lekce pravidelně, dbá na kontinuální zlepšování a dosahování Vašeho cíle.

Je aktivním průvodcem skupinové lekce.

Je milý, přátelský, příjemný, ale stále také jen člověkem J

Poslání instruktora je lekci vytvořit pro Vás – hudební rozmanitost a atraktivní přístup k vedení lekce.

Instruktor dodržuje rámec lekce: zahřívání – trénink – protažení, dále dodržuje techniky odpovídající náročnosti lekce.

Instruktor dohlíží na pořádek v prostorách provozovny, úsporu energii.

Citlivě, svědomitě a ohleduplně manipuluje se svěřenou technikou, movitým i nemovitým majetkem firmy a provozovny.

Instruktor má odpovídající kvalifikaci (platné oprávnění pro vedení lekcí).

Instruktor používá pouze techniky a cviky v souladu s jeho platnou licencí.

Aktivně přistupuje i ke svému dalšímu vzdělávání, snaží se sledovat moderní trendy ve fitness.

Dodržuje nařízení provozovny – např. neběhá s Vámi po pásu. Hrozí zranění nejen Vaše a pásu, ale i vážné poškození podlahy.

Hlasitost hudby vědomě uzpůsobuje umístění provozovny – má ohled na obyvatele domu.

V prostorách provozovny se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou.