Kodex zákazníka

Chodí včas, tím pak nenarušuje časový rámec lekcí ostatním zákazníkům i instruktorovi.

Má čisté oblečení i boty, dodržuje hygienické návyky.

O svých zdravotních omezeních informuje instruktora před začátkem lekce.

Nenavštěvuje provozovnu, pokud cítí počínající nachlazení/nemoc, je nemocný nebo má zvýšenou teplotu.

Aktivně se zajímá a nebojí se zeptat na věci související s cvičením nebo lekcí.

Žvýkačky a telefon odloží před vstupem do sálu.

Při vstupu do sálu respektuje, že není na lekci sám. S kamarádkou si můžu popovídat až po cvičení, i když je přirozené, že jsou důležité věci, které další odklad nesnesou. J

Je ohleduplný ve všech směrech – k sobě i k ostatním.

Respektuje a poslouchá své tělo a jde si svou cestou.

Aktivně se snaží předejít úrazům a poslouchá doporučení instruktora (např. neběhá po pásu).

Včas uvolňuje místo v Rezervačním systému, může tak uvolnit místo na lekci pro náhradníky.

Oceňujeme a vážíme si zákazníků, kteří mají dlouhodobou rezervaci a tuto danou lekci navštíví.

V prostorách provozovny si nechává věci jen na vlastní zodpovědnost, cenné věci zůstavají doma. Pokud to nelze zajistit, doporučujeme Vám mít vždy své cennosti na dohled.

Pokud zákazník využívá benefitní kartu, striktně dodržuje pravidla daná jejím poskytovatelem.

Aktualizuje si kontaktní údaje uvedené v Rezervačním systému, dojde-li ke změně.

V prostorách provozovny se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou.