Zdravotní pojišťovny

Pro všechny uvedené pojišťovny Vám poskytneme doklad na proplacení příspěvku na permanentku do našeho sportovního centra:

Informujte se u Vedoucího centra, máme pro Vás i formuláře pojišťoven. Ke stažení jsou také v zápatí stránky.

 

Pro pojišťěnce OZP poskytujeme výhodu v podobě dalšího vstupu k zakoupené 10 vstupové permanentce dle partnerské smlouvy.