Provozní řád

Pravidla pro založení nového klienta:

Jako nový klient se zaregistrujete a tím si založíte vlastní účet v rezervačním systému. Při vytvoření registrace můžete online zakoupit zvolený kredit. Poté se již můžete rezervovat na libovolné lekce v rozvrhu rezervačního systému (dále jen RS).

Do 31.12.2017 bude všem zákazníkům umožněná rezervace do hodnoty -140 kreditů.

Od 1.1.2018 je nutné mít na rezervaci lekce dostatečný kredit.

Kredit a storno podmínky:

Zakoupený kredit není směnitelný zpět za peníze. Po zakoupení nevracíme zpět peníze v hotovosti ani na bankovní účet. Jediná vyjímka pro vrácení nepoužitého kreditu platí pro zakazníky kteří na úhradu lekcí používají benefitní kartu MULTISPORT.

Ve vyjímečné situaci lze řešit hodnotu kreditu s Vedoucím centra.

Při uznání závažného důvodu může být kredit prodloužen nebo převeden na použití jinému zákazníkovi na účet v rezervačním systému.

Každá permanentka je časově omezená v závislosti na počtu vstupů a uhrazené částce.
Platný ceník pro nákup kreditu naleznete zde.

Datum platnosti permanentky nelze samovolně prodloužit! Platnost můžete změnit pouze zakoupením nové permanentky před koncem platnosti té stávající. Novou permanentku je možné koupit opět přes on-line nákup v RS nebo přímo na recepci.

Při zrušení rezervace více jak 12 hodin před začátkem lekce se kredity automaticky přičítají zpět na váš účet.
Rušení rezervací se provádí pouze prostřednictvým on-line RS ze svého registračního účtu. Storno lekcí prostřednictvím SMS a e-mailu bohužel nelze.

Pokud nepřijdete na rezervovanou lekci, je pro nás řádně vyčerpána.

Klient má povinnost se nejpozději 5 minut před začátkem lekce ohlásit na recepci, je-li tomu jinak, může být jeho místo bez náhrady postoupeno jinému zákazníkovi.

Kreditové permanentky jsou přenosné, tedy je možná rezervace pro více osob na jeden účet.

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3. (Vyhrazujeme si právo na výjimečné zrušení lekce v ojedinělých případech).

Při zrušení jednotlivé lekce z důvodu nedostatečného počtu klientů budete o této změně informováni prostřednictvím SMS nebo emailem zprávou nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

Dodatek

Při zneužití rezervačního systému si provozovatel HEATPRAHA.CZ vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Provozovatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému. O změně pravidel budou informovaní všichni uživatelé na email uvedený při registraci v RS.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích HEATPRAHA.CZ na e-mail uvedený v RS.

GDPR

V Rezervačním systému je uložené jméno, email a telefonní kontakt na klienta. Tyto údaje jsou použité výhradně pro účely provozování rezervací na cvičební lekce. Nejsou předávané třetím stranám.

Tyto údaje jsou dále použité při rušení lekce. Provozovatel zasílá email a SMS.

Klient si může údaje kdykoli sám měnit v Rezervačním systému.

Pravidla cvičebních lekcí:

Účastník cvičebních lekcí v HEATPRAHA.CZ, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí).

Instruktor ani HEATPRAHA.CZ nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Taktéž za osobní věci odložené v šatně nebo v sále si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi.

Na lekci nebude připuštěn účastník, který požil alkohol, drogy nebo jiné omamné látky a tím ohrožuje sebe nebo ostatní. Tento přestupek je hodnocený jako hrubé porušení provozního řádu. HEATPRAHA.CZ si vyhrazuje právo zakázat vstup do provozovny a zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením!