Provozní řád

Pravidla pro založení nového klienta:

Nový klient se zaregistruje (odkaz na RS) a tím se založí vlastní účet v Rezervačním systému (dále jen RS). Při vytvoření registrace může online zakoupit zvolený kredit. Poté se již může rezervovat na libovolné lekce v rozvrhu RS.

Na rezervaci lekce musí mít klient dostatečný kredit.

Kredit a storno podmínky:

Zakoupený kredit není směnitelný zpět za peníze. Po zakoupení nevracíme zpět peníze v hotovosti ani na bankovní účet. Jediná vyjímka pro vrácení nepoužitého kreditu platí pro zakazníky kteří na úhradu lekcí používají benefitní kartu.

Ve vyjímečné situaci lze řešit hodnotu kreditu s Vedoucím centra.

Při uznání závažného důvodu může být kredit prodloužen nebo převeden na použití jinému zákazníkovi na účet v rezervačním systému.

Každá permanentka je časově omezená v závislosti na počtu vstupů a uhrazené částce.
Platný ceník pro nákup kreditu naleznete zde.

Datum platnosti permanentky nelze samovolně prodloužit! Platnost můžete změnit pouze zakoupením nové permanentky před koncem platnosti té stávající. Novou permanentku je možné koupit opět přes on-line nákup v RS nebo v hotovosti přímo na recepci.

Při zrušení rezervace více jak 12 hodin před začátkem lekce se kredity automaticky přičítají zpět na klientův účet.
Rušení rezervací se provádí pouze prostřednictvím on-line RS z klientova registračního účtu. Storno lekcí prostřednictvím SMS a e-mailu nelze.

Pokud klient nepřijde na rezervovanou lekci, kredit je odečten bez možnosti návratu.

Klient má povinnost se nejpozději 5 minut před začátkem lekce ohlásit na recepci, je-li tomu jinak, může být jeho místo bez náhrady postoupeno jinému zákazníkovi.

Kreditové permanentky jsou přenosné, je možné uskutečnit na jeden účet více rezervací na jednu či více lekcí.

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3. (Vyhrazujeme si právo na výjimečné zrušení lekce v ojedinělých případech).

Při zrušení jednotlivé lekce z důvodu nedostatečného počtu klientů bude klient této změně informován prostřednictvím SMS a emailem zprávou nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

Náhradník

Má-li má klient rezervaci na lekci jako „Náhradník“, nemá platnou rezervaci na lekci.

Pokud se uvolní místo a jeho rezervace již nebude „Náhradník“, bude o skutečnosti informován prostřednictvím SMS a emailem zprávou nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce.

Dodatek

Při zneužití rezervačního systému si provozovatel HEATPRAHA.CZ vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Provozovatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému. O změně pravidel budou informovaní všichni uživatelé na email uvedený při registraci v RS.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích HEATPRAHA.CZ na e-mail uvedený v RS.

GDPR

V RS je uložené jméno, email a telefonní kontakt na klienta. Tyto údaje jsou použity výhradně pro účely provozování rezervací na cvičební lekce. Nejsou předávané třetím stranám.

Tyto údaje jsou dále použity při rušení lekce. Provozovatel zasílá email a SMS.

Klient si může údaje kdykoli sám měnit v Rezervačním systému.

Pravidla cvičebních lekcí:

Účastník cvičebních lekcí v HEATPRAHA.CZ, pod vedením kvalifikovaných instruktorů, prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí).

Instruktor ani HEATPRAHA.CZ nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Taktéž za osobní věci odložené v šatně nebo v sále si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi.

Následující přestupky jsou hodnocené jako hrubé porušení provozního řádu. HEATPRAHA.CZ si vyhrazuje právo zakázat vstup do provozovny a zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.:

  • Na lekci nebude připuštěn účastník, který požil alkohol, drogy nebo jiné omamné látky a tím ohrožuje sebe nebo ostatní.
  • Na lekci nebude připuštěn účastník, který jeví známky nemoci, je nachlazený, má zvýšenou teplotu.
  • Na lekci nebude připuštěn účastník, který v posledních 14 dnech přišel do kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19. Dále pokud je v karanténě nebo pokud vykazujete příznaky nemoci COVID-19.

Ztráta klíčku od skřínky:

Účastník může být sankciovaný až do výše 2000,-. Otevření skřínky je v takovém případě zajištěné do 24hodin.

 

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením!

poslední aktualizace 1.5.2023