Přijdete do recepce jeskyně 5-10 min před rezervovaným termínem.

Zujete si boty, odložíte kabát a zanecháte cennosti v zamykatelných skříňkách.

Pro pocit většího pohodlí jsou k dispozici deky. Můžete si ale také přinést svoji.

Na pokyn obsluhy vstoupíte do solné jeskyně.

V prostorách solné jeskyně se nesmí pít ani jíst.

Při hodinách pro dospělé cca 50 min relaxujete. Uvolněte se a oddejte se působení relaxační atmosféry, světla a mikroklimatu v jeskyni. Je prospěšné zhluboka dýchat do břicha, střídavě nosem i ústy.

Při hodinách pro rodiče s dětmi jsou k dispozici hračky a skluzavka, není vyžadováno ticho a klid, pouze rodiče dohlížejí, aby děti nerozebíraly dekorativní prvky jeskyně (solné kameny, krápníky, kaskáda) a nevhazovali sůl či jiné předměty do vodopádů.

Konec procedury je oznámen obsluhou jeskyně.

Do solné jeskyně je zakázán vstup osobám s infekčním onemocněním a všemi onemocněními spojenými s teplotou.

Upozorňujeme, že v zájmu bezpečnosti je prostor monitorován kamerami.